tr
tr en
tr
tr en
Kalite Politikası
Kalite Politikası
  • Medikal sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, üretimi sürekli olarak geliştirmek; Ulusal ve Uluslararası kriterlere ve standartlara uyumlu olarak hareket etmek,
  • Kalite Yönetim Sistemi ve Tıbbi Cihaz Direktifleri çerçevesine uygun çalışıp, etkinliğini koruyarak sürekliliğini sağlamak, kalitenin sürekli yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için teknolojinin ve bilimsel gelişmelerin takip edilerek yeniliklerin üretimin her aşamasına transferini sağlamak,
  • Kalite sistemlerimizi yürütmek ve geliştirmek için sürekli yenilenmek, yeniliklere yatırım yaparak sürekliliğini sağlamak. Sektördeki yenilikleri takip ederek pazara uygulamak, pazar payını ve ürün gamını arttırmak, verimlilik ve kullanıcı dostu ürünler üretmek, sektör liderleri arasına girmek ve öncü kuruluş olmak,
  • Gelişim sürecinin sürekliliğinin sağlanması, kalitenin ancak ekip ruhu ile sürdürülebileceğine inanarak, tüm paydaşlarla takım ruhu ve ortak akıl yöntemi ile çalışmak,
  • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları temin etmek, gelişimlerine katkıda bulunacak hizmet içi eğitimler düzenlemek, motivasyonu arttıracak imkanlar ile aidiyet duygusu oluşmuş bir ekip oluşturmak,
  • Çevrenin korunmasına ilişkin tedbirleri almak ve geliştirilmesine katkı sağlamak için önlemleri almak.